Yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlendi

Bu yıl için bitmiş değerlendirme oranı yüzde 36,2 olarak tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Yöntem Kanunu Genel Tebliği, Devlete Ait Gazete’de yayımlandı.

Tebliğde Ücret Usul Kanunu’nun ilgili maddesinde bitmiş değerlendirme oranının, bitmiş değer biçme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın benzer dönemine tarafından Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat yükselme oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Devlete Ait Gazete ile bildiri edileceği hükmünün yer aldığı açıklama edildi.

Bu kapsamda tekrar değerleme oranının 2021 için yüzde 36,2 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde söz konusu oranın 2021 yılına ait son geçici ödenti dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Çeşitli ödenti ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve canice tutarları belirlenen yüzde 36,2 oranında artacak.

Öte yanlamasına bu konuda daha önce yayımlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.??????????????Yorum yapın