Yeni anket: Halkın yüzde 82’si alım gücünün düştüğünü söylüyor

Araştırma 1 – 15 Aralık 2021 tarihleri aralarında Türkiye genelinde 18 yaş üzeri, ayrı sosyo-idareli gruplardan 2045 kişinin katılımı ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde gerçekleştirildi

Araştırmada sorulan sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

BILGIN GÜCÜMÜZ NASIL DEĞİŞTİ?

Ülkemizdeki işsizlik oranlarındaki, döviz kurundaki, ürün ve hizmet fiyatlarındaki değişimler, imal – tüketim dengesizliği ve pandemiyle gelen ekonomik zorluklar alım gücümüzü nasıl etkiledi?

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

Yaptığımız araştırmada vatandaşa 2021 yılındaki alım gücünün nasıl değiştiğini sorduk. Katılımcıların %82’si alım gücünün düştüğünü belirtirken, %12’si değişmediğini belirtti. Alım gücünün arttığını belirtenlerin oranı ise sadece %6.2020 yılının Eylül ayında yaptığımız Ekonomi konulu araştırmamızın sonuçları ile karşılaştırdığımızda, ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. 2020 yılında katılımcıların %38’i alım gücünün azaldığını belirtirken, bu oran 1 sene sonradan %82’ye ulaştı.

EKONOMİK DURUMUNDAN MUTLU MUSUN?

Tüketim toplumu haline geldiğimiz günümüzde bütçeni idare etmek fazla kayda değer ülkü geldi. Piyasada büyüyen rekabet ortamı halka manâlı oranda yansıyor ve sunulan fırsatlar, kampanyalar aleyhinde harcamamızı teftiş altına almak çok daha zorlaşabiliyor. Peki harcamalarımız, gelirlerimizle örtüşüyor mu? Hesaplı durumumuz ne halde?

Katılımcılarımızın %78’i hesaplı durumundan mutsuz olduğunu belirtirken, %18’i ise ne mutlu ne de mutsuz olduğunu belirtti. Ekonomik durumundan nedeniyle mutlu olanların oranı ise yalnızca %4.2020 yılında yaptığımız araştırma sonuçlarında hesaplı durumundan mutsuz olan birey sayısı %50 iken, 1 yıl sonrasında bu oran %78’e ulaştı. Araştırmamızda bahşedilen cevapları ayrıntılı tahlil ettiğimizde ilginç bir sonuca ulaşıyoruz. Katılımcıların %60’ı ayrıca şu lahza hesaplı durumundan mutsuz keza de ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha kötü olacağını düşünüyor.

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

TEMEL İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILAYABİLİYOR MUYUZ?

Zorlaşan hesaplı koşullar nedeniyle, yaşamımızı sürdürebilmemiz için temel ihtiyaçlar sınıfında yer alan (yemek yemek, eğitim, kira, giyim) gibi harcamaları karşılayabiliyor muyuz? veya bunları karşılamak için borçlanıyor muyuz? Her 3 katılımcıdan takriben 2’si temel ihtiyaçlarını borçlanmadan karşılayamıyor. Bu sonuçlara bakarak idareli durumundan mutsuz olanların büyük bir bölümünün, esas ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığı için ekonomik durumundan mutsuz olduğunu görebiliyoruz.

FİYAT DEĞİŞİMLERİ GIDA ALIŞVERİŞİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Bilhassa son zamanlarda yiyecek ürünlerindeki fiyat artışları çok uyarı çekiyor. Peki, bu fiyat değişimleri alışveriş alışkanlıklarımızı nasıl etkiliyor? Her 10 kişiden 9’u yiyecek alışverişleri sırasında daha eksik mahsul satın aldığını ve/ya da daha ucuz ürünlerden aldığını belirtti. Cevapları detaylı çözümleme ettiğimizde, her 4 katılımcıdan 3’ünün yiyecek alışverişi esnasında daha eksik ve/ya da daha ucuz ürün almasına karşın birikim yapamadığını görüyoruz. Bu şart günlük hayatımızda yaptığımız tasarrufların, birikim için pek işe yaramadığını gösteriyor.

KORONAVİRÜS EKONOMİK DURUMUMUZU ETKİLEDİ Mİ?

Bütün dünya olarak 2020 yılı başından bu yana başa çıkmak zorunda kaldığımız pandemi süreci hayatımızın her alanına yayılmış durumda. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde bile koronavirüsün en ince ayrıntısına kadar yoklama altına alınamaması nedeniyle hesaplı etkileri hala devam ediyor.

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

Omicron gibi yeni meydana çıkan Kovid-19 varyantları da belirsizliği artırıyor. Her 4 katılımcıdan 3’ü korona virüs sürecinin, kendi idareli durumunu olumsuz etkilediğini belirtti. Katılımcılara pandemi sürecinin Türkiye’deki vatandaşların genel ekonomik durumunu nasıl etkilediğini sorduğumuzda cevaplar oldukça şaşırtıcı. Katılımcıların %94’ü pandemi sürecinin Türkiye’de ki vatandaşlara idareli anlamda olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti.

ÜLKE EKONOMİSİNE KORONAVİRÜS ETKİSİ

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

Kovid-19’un ülkemizin ekonomisi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu sorduk. Katılımcıların %92’si ülkemizin ekonomisinin negatif etkilendiğini, %5’i korona virüsden ülkemizin hesaplı olarak etkilenmediğini belirtti. Kalan %3 ise ekonomimizi olumlu olarak etkilediği görüşünde.

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARININ EKONOMİYE ETKİSİ

İçinde bulunduğumuz 2021 yılı içerisinde, Türk Lira’sı epeyce değerinde kaybetti. Peki, bu durum vatandaşa nasıl yansıdı? Her 10 katılımcıdan 9’u, döviz kurlarındaki artışlar nedeniyle idareli durumunun negatif yönde etkilendiğini belirtti.

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

Katılımcıların %83’ü döviz kurlarındaki artıştan nedeniyle ekonomisinin olumsuz etkilendiğini belirtti. Yaptığımız analizlerde bu şahısların yiyecek alışverişinde daha eksik mahsul satın almaya ve/veya daha ucuz ürün almaya yöneldiğini de görüyoruz. Döviz artışlarının, ülkemiz üzerinde hesaplı olarak nasıl bir tesir oluşturduğunu halkımıza sorduk. Katılımcıların %94’ü ülkemizin ekonomisinin negatif etkilendiğini, %4’ü ülkemizin ekonomik olarak etkilenmediğini belirtti. Kalan %2 ise ekonomimizi olumlu olarak etkilediği görüşünde.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLERİKİ YILLARDA NASIL DEĞİŞİR?

Araştırma sonuçlarını incelediğimiz de büyük çoğunluğun, ülkemizin mevcut ekonomik durumundan hoşnut olmadığını görüyoruz.

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

PEKİ, EKONOMİMİZ İLERKİ YILLARDA NASIL DEĞİŞİR?

Her 10 kişiden 7’si ilerleyen yıllarda Türkiye ekonomisinin daha fena olacağını düşünürken, 2’si daha iyi olacağını düşünüyor.

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

BİRİKİM YAPIYOR MUYUZ?

Katılımcıların %82’si geliri tatmin edici olmadığı için birikim yapamadığını belirtti. %16’lık kesim ise para biriktirebildiğini açıklama ederken kalan kişiler ekonomik durumundan bağımsız olarak birikim gerçekleştirmek istemediğini belirtti.2020 yılında yaptığımız araştırma sonuçlarında geliri tatmin edici olmadığı için birikim yapamayan birey sayısı %63’ken bu oran 1 yıl daha sonra %82’ye ulaştı.

Yeni anket: Halkın yüzde 82'si alım gücünün düştüğünü söylüyor

Yorum yapın