TTB: Sağlık Bakanlığı 2022 yılı bütçe önerisi yeniden düzenlenmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Merkezi Yönetim Bütçesi içinde Sağlık Durumu Bakanlığı bütçesinin payının, yıllar içinde büyük bir değişim göstermediğine işaret ederek bitmiş düzenleme istedi.

TTB: Sağlık Bakanlığı 2022 yılı bütçe önerisi yeniden düzenlenmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nce, 15 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan Sağlık Durumu Bakanlığı 2022 yılı bütçe önerisinin baştan düzenlenmesi istendi.

TTB’den yapılan açıklamada, 2022 Yılı Merkezi Idare Bütçe Kanunu Teklifi’nin, 15 Ekim 2021 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulduğu hatırlatılarak, Merkezi Idare Bütçesi içinde Afiyet Bakanlığı bütçesinin payının, yıllar içinde büyük bir değişiklik göstermediğine muhabere edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

”Son üç yılın merkezi yönetim bütçe teklifi incelendiğinde, genel bütçenin 2020 yılında yüzde 5,27’si, 2021 yılında yüzde 5,77’si ve 2022 yılında da yüzde 6,63’ü (116 milyar 37 milyon TL) Afiyet Bakanlığı bütçesinin açılış ödeneği olarak öneri edilmiştir.

Sağlık Durumu Bakanlığı bütçesi başlangıç ödeneği, TL bazında bir önceki yıla göre 2020 yılında takriben yüzde 22’lik, 2021 yılında takriben yüzde 32’lik ve 2022 yılında da takriben yüzde 50’lik artma içermektedir.

aynı zamanda, Sıhhat Bakanlığı’nın teknoloji ve sarf malzemesi giderlerinin büyük bir bölümü ile büyük kasaba hastanelerinden hizmet satın alma ve kira bedeli adamakıllı dövize dayalı olduğundan, TL’de yaşanan bedel kaybı (devalüasyon) dikkate alındığında, laf konusu artışın diğer bir boyutu ortaya çıkmaktadır. Buna kadar, 2022 yılında bir önceki yıla göre yükselme yüzde 50 yok, şimdilik kaydı ile dolar bazında yüzde 13,6, avro bazında da yüzde 16,8’dir.

Sağlık Durumu Bakanlığı 2022 yılı bütçesi, Cumhurbaşkanlığı teklifinin üç katına çıkartılmalı, 350 milyar TL olmalıdır.”

Açıklamada, hekimler ve sıhhat emekçilerinin yoksullaştığı ve geçinemez hale geldiği de belirtilerek, ”Bütçe teklifinde hekimlerin ücret ve emekli aylığına etki edecek 7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda asgari yüzde 150 oranında çoğaltma yapmaya ihtimal verecek düzenleme yapılmalıdır. Aylık gelirde performans ücretinin payı yüzde 10-15’i geçmemelidir” ifadesine de yer verildi.

Yorum yapın