Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi

Bir Takım Kanunlarda Değiştirme Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 317 milletvekilinden 294’ü kabul oyu kullanırken bir ret, 21 çekimser oy kullanıldı.

TRT PAYI KALDIRILACAK

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı kaldırılacak. İşlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları gereğince taahhüt edilen yükümlülükleri yerine getirmek üzere getirilmiş hükümler de yürürlükten kaldırılıyor.

Kanunla Düşünce ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle sadece bilgisayar programlarına ilişkin olarak sağlanan ve koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketlerini yaptırıma bağlayan düzenleme; tüm eser, icra, fonogram, yapım ve yayınları kapsayacak şekilde genişletiliyor.

TELİF HAKKI

Telif hakkı sahiplerince izinsiz kullanımları alıkoymak amacıyla öngörülen teknolojik önlemleri etkisiz kılmaya karşın mahsul ve araçların ticaretini ya da tanıtımını yapanlar 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gerekçesi de dikkate alınarak orman içi sulardaki balık tesisleri kurulumunun hukuki statüleri oluşturuluyor. Denizlerde balık, midye ve istiridye yetiştiriciliği yapan tesislerin iskele, depo ve pak su havuzu kurulumu için karada gerekli gereksinim alanları karşılanacak.

Kooperatiflerin, kooperatif birliklerine; kooperatif birliklerinin de merkez birliğine iki taraflı olmadığı takdirde “millet kaynaklarından desteklenen kredilere kefalet sağlayamayacağı ve halk kaynaklı tarımsal desteklemelere aracılık yapamayacağı” düzenlemesinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2024 olacak.

MESLEKİ EĞİTİM STAJINA DEVLET KATKISI

Mesleki eğitim merkezlerinde 12’nci sınıfta olan öğrencilerin ücreti, asgari ücretin yüzde 50’sinden altında olamayacak. Mesleklerinde asgari 10 yıl ressam olarak çalışanlar, meslek pedagojisi kursu sınavına ilk elden katılabilecek. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki mektep ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üstünde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim merkezi programına sürekli öğrencilere ise ödenecek ücretin tamamı devlet katkısı olarak ödenecek. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri 10 eğitim ve öğretim yılına değin uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmeyecek.

AYARI DOĞRU OLMAYAN ÖLÇÜ ALETLERİ

Ölçüler ve Akort Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ani muayenelerde ya da ölçü aleti sahibi haricindeki kimselerin müracaatı üstüne yapılan şikayet muayenelerinde ayarı içten olmayan ölçü aletlerini kullanan kişiye, ölçü aletinin türüne ve kullanıldığı işin niteliğine kadar 270 liradan 2 bin 700 liraya değin yönetimle ilgili para cezası verilecek. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek oysa ayarın dürüst olmaması durumu ölçü aleti sahibi aleyhine sonuç doğuruyorsa bu kişilere idari para cezası verilmeyecek ve ölçü aletlerine el konulmayacak.

Elektrik, su ve gaz sayaçlarının binaların karşılıklı alanında kullanıldığı dikkate alındığında “damgası kopmuş veya bozulmuş ölçü aletini yararlanma” fiili ile “ayarı doğru olmayan ölçü aletini faydalanma” fiili için dağılma şirketi ve abone konumundaki vatandaşa aracısız kusur atfedilemeyecek ve yönetimsel para cezası uygulanmayacak; ancak ilgili kurumların kanun ve alt düzenlemeleri kapsamında operasyon tesis edilebilecek.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerindeki mevcut sanayi alanları, “Erkenez”, “Aksu” ve “Türkoğlu 2” adlarıyla organize sanayi bölgesi olarak bildiri edilecek.

Belirlenen alanlarda asgari iki taraflı tatbik alanı oranı ve afiyet koruma bandı mesafesi şartı aranmayacak. Bu OSB alanlarında kalan taşınmazların onaylı imar planından gelen müktesep hakları korunacak. Kuruluş protokolünün bakanlıkça onaylanması ve sicili kaydı ile OSB’ler tüzel şahsiyet kazanacak.

ENERJİ DÖNÜŞÜM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde “Enerji Mutasyon Dairesi Başkanlığı” kurulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz talep güvenliğinin izlenmesinden ve talep güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumluluk sahibi olacak. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile doğal gaz arzı, layık iadelerinin gecikmesi gibi tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan alıcı mağduriyetlerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Enerji ve Natürel Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz talep güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu; bu kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüm tüzel kişiler, arz güvenliğine yönelik olarak alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere katkı maddesi sağlamakla, gereklilik duyulacak veri ve belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla sorumlu olacak.

Uzun dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı’nın ilki, düzenlemenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde elde etmek üzere, her 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı Taktik ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) görüşleri de alınarak Bakanlık göre hazırlanarak yayımlanacak. Bakanlık, Türkiye Milli Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemde doğal gaz talep güvenliğinin sağlanması için gereksinim duyulan tedbirlerin alınmasını sağlayacak.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, gelir vergisi stopajı teşviki zarfında bölgede çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam alıştırma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla, belirtilmiş durumlar haricinde alan dıştan geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki zarfında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/ya da sektörel alanlarda yüzde 75’e değin artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkili olacak.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’da yapılan değişiklikle lisanssız imal tesisleri yayılma sisteminin yanı sıra iletim sistemini de kullanabilecek.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya ihtiyarlık aylığı alanlardan Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfında görev alanların bu aylıkları kesilmeyecek.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Tarım ve hizmet sektörleri de enerji verimliliği başvuru proje destekleri kapsamına alınacak. Enerji maliyetlerini düşürmek için koymak isteyen sektörlerin hibe ya da faiz desteği biçiminde desteklenmesine olanak sağlanacak.

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Ar-Ge ya da tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısının veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla, belirtilmiş durumlar haricinde bu merkezler dışarıda geçirilen süreler de gelir vergisi stopajı teşviki zarfında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı, yüzde 20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği yöresel ve/ya da sektörel alanlarda yüzde 75’e dek artırmaya ya da bitmiş kanuni oranına indirmeye yetkili olacak.

KORSAN YAYINLA MÜCADELE

Kanunla, canlı spor etkinliklerinde çevrim içi korsan yayınlarla mücadele edilmesi amaçlanıyor. Buna kadar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka tutarsız olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve yarı biçiminde) erişimin engellenmesine TFF Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek. Fakat teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararı verilebilecek. Bu karar, uygulanmak üzere İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Aracılığıyla İşlenen Suçlarla Çaba Edilmesi Hakkında Kanun’un ilgili maddesi uyarınca Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilecek.

Bu karara karşısında bir hafta içinde sulh canice hakimliğine itiraz edilebilecek. Erişimin engellenmesiyle ilgili meslek ve işlemleri yerine getirmek üzere TFF bünyesinde yönetimsel birim kurulacak ve TFF Başkanı, bu madde kapsamındaki yetkisini yönetimle ilgili birimde tahsis alacak kişilere devredebilecek. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, yayınlama hakkı sahibinin talebi üstüne de bu hüküm uygulanacak. Talebin yapılabilmesi için yayın hakkına ilişkin sözleşmenin TFF’ye bildirilmesi gerekli olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE SORUMLULUK İSTASYONLARI

Elektrik Piyasası Kanunu’na, “Çok Miktar Hizmeti” başlığı altında elektrikli vasita ve sikinti istasyonlarına ilişkin kavramlar eklendi. Kanunda, “birlikte çalışabilirlik”, “elektrikli vasita”, “sadakat sözleşmesi”, “sertifika”, “şarj ağı”, “sikinti ağı işletmecisi”, “şarj hizmeti”, “şarj istasyonu”, “sikinti istasyonu işletmecisi” ve “özgür erişim platformu” kavramları tanımlandı.

Elektriğin tasarruflu kullanılmasının teşviki nedeniyle maliyetlere karşın bir egzersiz yapılacak. Zorunlu olan abone grubu için alışılagelmiş tüketim miktarına yerinde bir kademe belirlenecek ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ek maliyetler, bu kademe üzerinde tüketim yapan abonelere yansıtılacak. Elektrikli vasita sorumluluk hizmetinin sağlanmasında asli yükümlülük, çok miktar ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de taşıyan Bir Takım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışması, her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Taktik ve Bütçe Başkanlığı, Define ve Maliye Bakanlığı ve kurum görüşleri de alınmak suretiyle Enerji ve Natürel Kaynakları Bakanlığı göre hazırlanarak yayımlanacak.

YEK MEKANİZMASI

Bakanlık, Türkiye Milli Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak, orta ve uzun dönemde talep güvenliğinin sağlanmasını teminen kapasite tahsisi yarışmaları düzenleyebilecek. Kapasite tahsisi yarışmaları kapsamında kurulacak imal tesisleri için Bakanlık tarafından Türk lirası olarak belirlenecek tavan fiyat üzerinden öneri edilecek en az fiyat, yarışma şartlarında belirlenecek zaman her tarafında YEK Destekleme Mekanizması çerçevesinde uygulanacak.

TEİAŞ, sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması sebebiyle oluşabilecek bölgesel sistem ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağlı hizmetler anlaşmaları dahilinde yeni üretim tesisi yaptırmak veya mevcut imal tesislerinin kapasitelerini kiralamak amacıyla ihale yapabilecek.

ÇOK MIKTAR HİZMETİNİN SUNULMASI

Kanunla elektrikli vasita kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik elektrikli vasita ekosisteminin ve bu sisteme dayalı tatmin edici ve sürdürülebilir elektrikli vasita şarj altyapısı ile hür piyasanın tesis edilmesi nedeniyle piyasa faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirleniyor.

Buna tarafından Elektrik Piyasası Kanunu’na getirilen ek madde ile sorumluluk hizmeti; kurum tarafından ticari amaçlı olmamak üzere belirlenen istisnalar dışarıya, çok miktar ağı işletmeci lisansı dahilinde kanunlara kadar çıkarılan yönetmelikler uyarınca yürütülecek. Sorumluluk ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya yapacağı sikinti ağına yan çok miktar istasyonu kurulması veya işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında yük istasyonu kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme yargı ve yetkisine sahip olacak.

Sorumluluk hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olacak. Yük hizmetinin, sertifikalı yük istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin kanun ve mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak.

Çok Miktar hizmeti fiyatı, kurum tarafından hazırlanan yöntem ve esaslar zarfında serbestçe belirlenecek. Sikinti hizmeti fiyatı, rekabeti bozucu veya kısıtlayıcı ya da yük hizmeti sağlanmasını bozucu ya da aksatıcı olmayacak. Çok Miktar hizmeti fiyatının belirlenmesinde, sorumluluk istasyonu kurulması ve sikinti ağı oluşturulmasına yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım maliyetleri ve benzeri maliyetler ile aidat, pay, fon gibi yasal yükümlülükler ve makul ölçüde karlılık dikkate alınacak. Belirlenen çok miktar hizmeti fiyatı çok miktar istasyonlarında ve çok miktar ağı işletmeci lisans sahibi göre dijital mecralarda bildiri edilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığı göre belirlenen politikalar zarfında yayma şirketleri, çok miktar ağı işletmecisi ile elektrikli vasita üreticisi ve ithalatçılarından tedarik ettiği verilerden yararlanarak, her iki yılda bir, elektrikli vasita kullanımı gelişimi ve çok miktar altyapısı ihtiyacına karşın projeksiyonlar hazırlayacak.

Halihazırda sikinti hizmeti faaliyeti bildiren kişiler, EPDK tarafından çıkarılacak mevzuat ve düzenlemelerin yürürlüğe girişinden itibaren dört ay içerisinde durumlarını kanuna uygun ışık halkası getirecek.

PETROL HAKKI İÇİN YAPILAN DILEKÇE SÜRESİ İNDİRİLECEK

Kanunla, Türk Petrol Kanunu’nda değişikliğe gidilerek, petrol hakkının elde edilmesi için yapılan başvuru formu ve ruhsatlandırma usulüne ilişkin düzenleme yapılıyor. Buna göre, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, başvuruların değerlendirmeye tutulduğu 90 günlük süre 60 güne indirilecek.

Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Yorum yapın