Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı temin etmek için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir mali alternatif sunulacağını kaydetti.

Erdoğan, dövizin olası getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın nasıl işleyeceğini, ihracatçılara karşın yeni düzenlemeleri ve öteki ekonomik tedbirleri şöyle anlattı:

“İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek fakat kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki ayrım ilk elden vatandaşımıza ödenecek. Bir De bu gelir stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Keza TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini tedarik edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine gereksinim kalmayacak.Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası yoluyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu operasyon sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan kişisel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz. Kurum kazançları üzerindeki ücret yükünü azaltarak milletlerarası rekabeti teşvik etmek ve yatırımı desteklemek nedeniyle ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.Katma Bedel Vergisi’ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi karşılamak amacıyla bitmiş düzenliyoruz.Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan uyandırmak için şirketler göre yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10’a indiriyoruz.KİT’lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli ulus borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.Ülkemizde yastık aşağı 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların parasal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.Kamu bankalarının toplam kredilerinin belirli bir oranını saydam şekilde her sene bildiri edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır.Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir. Proje bankacılığı konusunda atılacak adımlar hızlandırılacaktır.”

Hükümet yeni ekonomik tedbirleri devreye alıyorYorum yapın