Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?

İşte merak ettiğiniz sorular ve yanıtları…

1-Emekli, memura yeni yıl zammı yeni en düşük ücretten etkilenir mi?

Keza özel sektör ayrıca de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecektir. Sürmekte olan toplu meslek sözleşmelerinde yeni en az vergi dikkate alınacaktır. Emekli aylığı ve memur maaşları da 2002’de zamlanacak. SSK, Bono-Kur emeklileri 5 aylık enflasyonla yüzde 10’un üzerinde zammı garantilerken en az ücretteki yükselme da dikkate alarak takvim bazda bir iyileştirme yapılması planlanıyor. Tekrar Ocak ayında memurlara toplu kontrat dışında enflasyondaki çoğaltma dikkate alınarak ek protokolle zam yapılacak. Ek zammın seyyanen yapılması öngörülürken bunda yeni asgari ödenti tutarının da etkin olması bekleniyor. Kamu çalışanlara ek zam da 15 Ocak’ta maaşlara yansıyacak.

2-Yeni en az ödenti ihbar, kıdem tazminatlarına nasıl yansıyacak?

Ocak ayından itibaren kıdem tazminatları son brüt ücret üzerinden hesaplanacak. İşten ayrılanlar için hesaplamada yeni minimum ücretin brüt rakamı olan 5004 lira geçerli olacak.

3-Kıdem tazminatı tavanı ne değin olacak?

Kıdem tazminatı yargı edenlere yapılacak ödemede üstteki sınıra “kıdem tazminatı tavanı” deniyor. Emekli edinmek isteyenler maksimum ne kadar alacağını bunun üzerinden hesaplıyor. Bu sene için uygulanan tavan 8 bin 284 lira olup, patron isterse bunun üzerinde ödeme yapabiliyor. Gelecek sene kıdem tazminatı tavanı takriben 13 bin liraya yükselecek. Tavan arz üzerinde bir ödeme yapıldığında aşan kısım kıdem tazminatı niteliği taşamadığı için kazanç vergisi ödeniyor.

4-Fazla mesai sebebiyle brüt minimum ücreti aşan tutar vergiye bağlı mi?

Haftada 45 saatten artı çalışıp artı mesai ücreti almaya hak kazanan minimum ücretliler fazla mesaiden nedeniyle asgari ücreti aşan kısımlar nedeniyle vergiye tabi olacak.

5-AGİ devam edecek mi, maaşı yüksek olanların geçim indirimi yine çocuk sayısına göre mi belirlenecek?

Vergi alınmaması durumu yalnızca en düşük ücretli çalışanları kapsıyor. Minimum vergi üzerinde ücret alanlar için kazanç ve damga vergisi devam edecek. Fakat brüt minimum tutarın üzerinde geliri olanlar için AGİ ödemeleri sürecek. En Az geçim indirimi hesaplanırken Ocak ayında geçerli olan brüt minimum ödenti tutarı alınırken, Temmuz ayında minimum ödenti artsa bile en az geçim indirimi değişmiyor. Raporlu ve izinli olunan dönemde de ödenti alınması ve bu ücretten gelir vergisi kesilmesi halinde en az geçim indiriminden yararlanılabilir.

6-En yüksek işsizlik ödeneği kaç lira?

İşsizlik ödeneği de en düşük ücretle birlikte yükseldi. Çalışanın sıradan brüt kazancının yüzde 40’ı değin işsizlik maaşı ödeniyor. azami işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. En Az ücret zammıyla beraber gelecek yıl asgari işsizlik ödeneği 2 bin 130 lira, en yüksek işsizlik ödeneği da 4 bin 260 lira olacak.

7-İşverenin SGK tavan maliyeti ne kadar olacak?

İşverenin ücretini ödediği işçilerinden prime başlıca kazançları toplamı SGK tavan matrahını aşan kişiler için hesaplanan prim tutarları en az ücretle birlikte değişiyor. Yılbaşından itibaren 1 jurnal taban matrah tutarı 166,80 lira olup 30 günlük 5004 lirayı buluyor. Tavan tutar da 1 günlük 1251 lira olup 30 jurnal tutar 37 bin 530 liraya ulaşıyor.

8-Çocukları olup boşanan çiftlerden hangisi AGİ farkını alır?

En Az ücretin üzerinde geliri olan memurlar da dâhil bütün çalışanlar en az geçimini sağlama indiriminden yararlanır. Bekâr, evli, boşanmış, dul, çocuklu, çocuksuz tüm işçi ve memurlara uygulanır. Çocuktan kaynaklı olarak bu tutar artar. Kazanç Vergisi Kanunu’na göre boşanma durumunda çocuğun bakımını kimin üstlendiğine ve çocuk için nafaka ödenip ödenmediğine bakılır. Boşananlar için indirim tutarının hesabını nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır.

9-Boşanma durumunda AGİ farkını kim alacak?

Çocuk ya da çocuklar için katılımcı nafakası ödeniyorsa nafakayı ödeyen taraf çocuklardan kaynaklanan AGİ farkını alabilir. Nafaka ödenmiyorsa çocukların bakımını kimin sağladığına bakılır. Bakımını karşılayan AGİ farkını alır.

10-Asgari ücrette ödenti muafiyeti kayıt dışını özendirme eder mi?

Maaşı yüksek olduğu halde minimum ücretli gibi gösterilip ücret kaçırılması durumunda ödenmeyen vergiler geç kalma faiziyle birlikte işverenden tahsil edilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye faturasız, belgesiz elden ödeme yapan işletmeleri yakından takip ediyor.

10- Aidat dilimi nedeniyle yılsonunda yine maaşlar düşecek mi?

Meclis’e getirilen yasa teklifine kadar asgari ücretin üstünde ücret alınmasına karşın vergi dilimi nedeniyle yılın son aylarında maaşları düşecek olan çalışanlar için de tedbir alınıyor. Bu çalışanların ödenti dilimi nedeniyle en az ücretin altına düşmesi durumunda En Az Geçimini Sağlama İndirimi artırılarak bu fark kapatılacak.

11- En Az ücretteki artış Genel Afiyet Sigortası primlerine de yansıyor mu?

GSS primleri de en düşük ödenti zammı dek arttı. Geliri brüt asgari ücretin 3’te birinin aşağıda olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt en az ücretin yüzde 3’ü değin oluyor. GSS primi 2021’de 107,32 liraya çıkmıştı. 2022’de 161.55 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücretteki artış, diğer çalışanların maaşlarını nasıl etkileyecek?

Yorum yapın