Asgari ücret zammı AGİ’ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacak

En Düşük ücretteki artışla beraber bu yıl bekâr bir emekçi için 268 lira olan en düşük geçimini sağlama indirimi yılbaşından itibaren 403.4 lira olacak. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz için 322 liradan 483,2 liraya, evli çalışmayan bir çocukluda 362 liradan 544.9 liraya, evli eşi çalışmayan 2 çocukluda 402 liradan 606,1 liraya, evli eşi çalışmayan 3,4,5 çocukluda da 686 liraya çıkıyor.

5 ÇOCUKLU DA 456 LİRADAN 686,4 LİRAYA YÜKSELİYOR

Evli eşi çalışan ve bir çocukluda 308 liradan 463,6 liraya, evli eşi çalışan 2 çocukluda 348 liradan 523,8 liraya, evli eşi çalışanda 3 çocukluda 402 liradan 605 liraya, 4 çocukluda 429 liradan 645,8 liraya, 5 çocuklu 456 liradan 686,4 liraya yükseliyor.

AGİ YOLUYLU İADE EDİLECEK

Ücretlilerden ücret kesintisi yapılmayan, bu nedenle kazancını takvim şartname ile açıklamak zorunda olan ücretlilerde AGİ, yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin aidat gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilmesi suretiyle gerçekleştiriliyor.

GELECEK YILIN İLK AGİ’Sİ ŞUBAT AYINDA MAAŞLARA YANSIYACAK

En Az geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olduğu takdirde çocuklar yalnızca sosyal emniyet yönünden bağlı oldukları eşin bildirimine dâhil ediliyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek takvim tutar; yıllık en düşük ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Gelecek yılın birincil AGİ’si Şubat ayında maaşlara yansıyacak.

Meclis Genel Kurulu’na sunulan ücret düzenlemesi ile yalnızca minimum ücretle çalışanların kazançlarının aidat dışı bırakılması öngörülürken AGİ de devam edecek. Kazanç Vergisi Kanunu’nun AGİ’ye ilişkin 32’inci maddesi korunurken, beşinci fıkrada değişikliğe gidildi. Böylece kazanç vergisi istisnasından sadece en düşük ücretle çalışanlar yararlanabilecek. Brüt ücreti gelecek sene 5004 liranın üzerinde olanlar kazanç vergisi istisnası kapsamında bulunmuyor. böylece de vergilerin bir bölümü mevcut uygulamadı gibi AGİ aracılığıyla iade edilecek.

BEŞ ÇOCUKLUDA 230 LİRA ARTTI

Asgari geçimini sağlama indirimi bekar çalışanda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, evli eşi çalışmayan; 1 çocukluda 162,2 lira artışla 483,2 liraya, 2 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 3,4,5 çocuklu da 230 lira artışla 686 liraya ulaştı. Evli eşi çalışan çocuksuzda 135,4 lira artışla 403,4 liraya, 1 çocukluda 155,6 lira artışla 463,6 liraya ulaştı. Tekrar eşi çalışan 2 çocukluda 175,8 lira artışla 523,8 liraya, 3 çocukluda 203,1 lira artışla 605,1 liraya, 4 çocukluda 216,8 lira artışla 645,8 liraya, 5 çocukluda da 130,4 lira artışla 686,4 liraya yükseldi.

ÇOCUK SAYISINI MUTLAKA BİLDİRİN

Ücret geliri elde eden aile fertlerinden herkes için ayrı ayrı, emekli maaşı alanlar da çalışmayan, herhangi bir geliri olmayan benzer olarak kabul ediliyor. Eşlerin her ikisinin de ücretli olduğu takdirde çocuklar sadece sosyal güvenlik yönünden alt oldukları eşin bildirimine dâhil ediliyor. Boşanmış olan eşlerin her ikisinin de çalışıyor olması durumunda; çocukların velayetine sahip olanın faydalanması muhtemel bulunuyor.

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve kazanç durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunuyor. Durumlarında değişiklik olduğu takdirde (evlenme, boşanma, vefat, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildirecek. En Az geçimini sağlama indirimi oranını etkileyen şartların değişmesi, laf konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanıyor.

İŞYERİ DEĞİŞTİREN DE ALABİLİR

Yıl içinde dükkan ve işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde ya da işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçimini sağlama indiriminden yararlanmaya devam ediliyor. aynı zamanda pat diye fazla işverenden vergi alınması halinde, minimum geçimini sağlama indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren kadar gerçekleştiriliyor.

Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek aidat geliri elde ettikleri işverene vererek uygulamanın ilgili işverence yerine getirilmesini sağlayacaklardır. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belirlenmiş olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirliyor.

İŞVEREN ÜCRETLE BİRLİKTE ÖDEMEK ZORUNDA

Sabah’ın haberine kadar işverenin en düşük geçim indirimi tutarının, o ayki ücretiyle birlikte ücretliye nakden ödenmesi gerekiyor. Huysuz takdirde, ücretliye nakden ödenmeyen minimum geçimini sağlama indirimi, işverenler göre haksız yere yapılan bir mahsup işlemi niteliği taşıyacak. Eksik açıklama edilmiş kesinti sayılarak, bu vergiler için de işverenler hakkında cezalı alınıyor.

Bu avantajdan, aidat seviyesi ne olursa olsun, uygar durumları benzer olan hakiki usulde ödenti geliri elde eden tüm ücretliler aynı ölçüde yararlanıyor. Yani eşi çalışmayan ve dört çocuğu üzerinden sistemden yararlanan bir asgari ücretli ile aynı şartlarda eşi çalışmayan ve dört çocuğu yer alan ve 10 bin lira ücret alan bir ücretlinin alacağı asgari geçim indirimi tutarı aynı oluyor.

UCUZ BORLANMAYI KAÇIRMAYIN

Yeni en az ücretle birlikte doğum, askerlik prim borçlanması da yükseliyor. Doğum sonrası bedava izin kullanan veya çalışmaya ara veren kadınlar her bir çocuk için boşta geçen sürelerinin 2 yıla kadar olan kısmını borçlanabiliyorlar. Borca Girme hakkı üç çocuğa dek tanınıyor. Bir kadın bu şekilde 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabiliyor. Doğum borçlanması normalde sigortalı çalışmaya başladıktan sonra boşta geçen süreler için yapılıyor.

Bununla birlikte, staj sigortası yapmış kadınlar da staj ile adi sigortalı alıştırma arasındaki dönemde doğan çocukları için borçlanma yapabiliyorlar. Staj sigortası sayesinde bu şekilde borçlanma yapan kadınların sigorta başlangıç tarihleri, borçlanma yapılan zaman kadar geriye çekildiği için daha erken emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Emeklilik için prim güne ihtiyacı olanların daha ucuza borçlanması için 31 Aralık tarihine değin başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Yeni yıla kadar borçlanmaya gidenler yüzde 39.9 daha eksik prim ödeyecek. Bu yıl için borçlanma primi en az 38,16 lira en yüksek de 286,20 lira uygulanıyor. Gelecek sene bu miktar doğum, askerlik borçlanmasında minimum 53,38 liraya, en yüksek de 400 lirayı geçecek. Yurtdışında yaşamış Türk vatandaşları da günlük borçlanma için bu yıl 53.66 lira prim ödüyor. Yurtdışı borçlanmada da 1 günlük prim tutarı yeni yılda 75.06 liraya çıkacak.

Asgari ücret zammı AGİ'ye de katkı sağlayacak! Milyonlarca çalışanın maaşında artış olacakYorum yapın