10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladığı önlemler 10 maddede şöyle:

1- TL MEVDUATINA KUR FARKI

İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark aracısız olarak vatandaşımıza ödenecek. Bir De bu gelir stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine gereksinim kalmayacak.”

1- TL MEVDUATINA KUR FARKI

“İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek lakin kur getirisi mevduat kazancının üzerinde kalırsa aradaki fark ilk elden vatandaşımıza ödenecek. Dahası bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak.”

“Hem TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘Kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını Türk Lirası’ndan dövize geçirmesine gereksinim kalmayacak”

2- İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK

“Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza ilk elden Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek”

2- İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK

“Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza aracısız Merkez Bankası yoluyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu operasyon sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.”

3- BES’TE DEVLET KATKISI YÜZDE 30’A ÇIKACAK

“Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan kişisel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30’a çıkartıyoruz.”

4- İÇ BORCA GIRME SENETLERİNDE SIFIR STOPAJ

“Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz.”

5- İHRACAT VE SANAYİ İÇİN KURUMLAR VERGİSİNDE BİR PUANLIK İNDİRİM

“Kurum kazançları üzerindeki aidat yükünü azaltarak milletlerarası rekabeti cesaretlendirmek ve yatırımı cesaretlendirmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.”

6- KDV’DE YENİ DÜZENLEME

“Katma Layık Vergisi’ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.”

7- TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE STOPAJ YÜZDE 10’A İNECEK

“Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder ayla gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler kadar yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10’a indiriyoruz.”

8- HALK BORCA GIRME SENEDİ ÇIKARILACAK

“KİT’lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan kazanç paylarına endeksli millet borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi özendirme edilecektir”

9- YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

“Ülkemizde yastık aşağı 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.”

10- ULUS BANKASI KREDİLERİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDE KULLANDIRILACAK

“Halk bankalarının toplam kredilerinin kesin bir oranını şeffaf şekilde her sene duyuru edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir.”

10 maddede yeni ekonomik paket! Erdoğan açıkladı

Yorum yapın